Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λίγα λόγια για εμάς

Έχοντας έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα πάσης φύσης τεχνικών-κατασκευαστικών και μελετητικών έργων από το 1983.

Η ομάδα μας αποτελείται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (πολιτικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μηχανολόγοι κ.τ.λ.) και συνεχώς επεκτείνεται έχοντας ως γνώμονα την βελτιστοποίηση και ποικιλομορφία των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Η πολυετής μας εμπειρία τόσο σε μελετητικό όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε τεχνικά έργα και μελέτες πάσης φύσεως και μεγέθους, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις μεταβαλλόμενες τάσεις σε τεχνοτροπίες και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Η προσέγγιση μας κατά της διαδικασία της μελέτης και της κατασκευής στηρίζεται στην συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ του επιστημονικού μας προσωπικού με τον πελάτη ώστε να καλυφτούν όλες σας οι ανάγκες, με εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών ποιότητας σε τοπικό επίπεδο, έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς τις προσωπικές ανάγκες και αισθητικές απαιτήσεις του πελάτη.