ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Το γραφείο μας παρέχει πάσης φύσεως υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον κλάδο των μηχανικών και περιλαμβάνουν τόσο το στάδιο των μελετών όσο και των κατασκευών. Η μελετητική μας ομάδα, σε συνεργασία με το εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων μηχανικών και συνεργείων σας εγγυάται ποιότητα κατασκευής , ταχύτητα παράδοσης και συνεχή τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Βασικός μας στόχος είναι η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών σας.  

Ενδεικτικά μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Σύσταση Φακέλου και έκδοση Οικοδομικών αδειών
 • Αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες πάσης φύσεως
 • Τοπογραφικές μελέτες και τεχνικός έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας  γηπέδων και οικοπέδων
 • Κατασκευή και επίβλεψη οικοδομικών έργων
 • Ανακαινίσεις , επισκευές και αποκαταστάσεις κτιρίων και λοιπών τεχνικών έργων
 • Εσωτερικές μελέτες και διακόσμηση-σχεδιασμός εσωτερικών χώρων
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 • Νομιμοποιήσεις/Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών
 • Σύσταση φακέλου πάσης φύσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφισταμένων κτιρίων
 • Έκδοση ταυτότητας κτιρίων
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Ανάπτυξη και πώληση κατοικιών και καταστημάτων